סיכומי קורסים בתואר שני במנהל עסקים - אוניברסיטת אריאל

קורסי השלמה כלכלה למנהל עסקים סטטיסטיקה למנהל עסקים
קורסי יסוד חשבונאות פיננסית מימון הפירמה ניהול והתנהגות ארגונית ניהול מערכות מידע שיווק
קורסי שיווק שיווק בינלאומי
קורסי ניהול ניהול משאבי אנוש
קורסי מימון ניתוח דוחות כספיים
קורסי בחירה אופציות וחוזים עתידיים דירקטורים חקר ביצועים חשבונאות ניהולית כלכלת ישראל
מימון וכלכלה בינלאומיים ניהול הפרסום ניהול סיכונים קבלת החלטות ניהוליות שיקולי מס בניהול
לימודים אינטגרטיביים אסטרטגיה עסקית

לשימושכם :)

אלעד הלפרין